Kadencja 2014-2018

(711) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie zabezpieczenia środków na zakup krzeseł, stołów, komputerów oraz pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krosinku.,

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości