Kadencja 2014-2018

(710) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wytłuczniowania ul. Jeziornej i Krańcowej w Krosinku; opracowania koncepcji odwodnienia tych ulic oraz wykoszenia trawy na placu zabaw w Dymac

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości