Kadencja 2014-2018

(709) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie wyprofilowania i utwardzenia drogi stanowiącej dojazd do pałacu w parku miejskim.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości