Kadencja 2014-2018

(708) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie uporządkowania gminnych działek wzdłuż ul. Torowej i dokonania nasadzeń wzdłuż ekranów akustycznych.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości