Kadencja 2014-2018

(706) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie podjęcia działań w celu doprowadzenia do poprzedniego stanu nawierzchni ul. Fiedlera.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości