Kadencja 2014-2018

(705) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przygotowania programu dofinansowań dla mieszkańców na inwestycje z zakresu ochrony środowiska.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości