Kadencja 2014-2018

(704) Wniosek radnego Andrzeja Raźnego w sprawie udzielenia informacji dotyczącej działań humanitarnych OSP Mosina poza terenem gminy i powiatu.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Lista wiadomości