Kadencja 2014-2018

(702) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie tablic informacyjnych dotyczących podejmowanych inwestycji.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości