Kadencja 2014-2018

(700) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zakupu koszy na psie odchody dla Osiedla Czarnokurz.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości