Kadencja 2014-2018

(698) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie oznaczenia dojazdu do posesji nr 17 przy ul. Prezydialnej w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości