Kadencja 2014-2018

(695) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie wykonania projektu kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Piotrowskiej w Daszewicach.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości