Kadencja 2014-2018

(694) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie udostępnienia koncepcji budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości