Kadencja 2014-2018

(693) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie odtworzenia drogi w Borkowicach oraz utwardzenia jej tłuczniem.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości