Kadencja 2014-2018

(692) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przygotowania artykułu na temat rewitalizacji.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości