Kadencja 2014-2018

(691) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej działań OSP Mosina w I kwartale 2017 r.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości