Kadencja 2014-2018

(690) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia informacji dotyczącej dochodów i wydatków w zakresie gospodarki odpadami w I kwartale 2017 r.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości