Kadencja 2014-2018

(688) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie uprzątnięcia zarośniętego płotu oraz usunięcia śmieci przy posesji znajdującej się przy ul. Topolowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości