Kadencja 2014-2018

(687) Wniosek radnego Tomasza Łukowiaka w sprawie usunięcia śmieci zalegających na skwerach przy ul. Topolowej oraz ul. Sowinieckiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości