Kadencja 2014-2018

(686) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie wyrównania terenu zielonego przy ul. Wodnej/Kopernika, naprawienia ławki, ustawienia kosza, odbudowania chodnika.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości