Kadencja 2014-2018

(685) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie opracowania naklejki z logo Mosiny do oznakowania sprzętów przekazanych przez Gminę Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości