Kadencja 2014-2018

(684) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ustawienia przy ul. Wodnej znaku zakazu wjazdu pojazdów powyżej 3,5 t, znaków zakazu postoju oraz ustawienia koszy przy ul. Nizinnej.

Wniosek i pismo przekazujace sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości