Kadencja 2014-2018

(683) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie ustawienia koszy na śmieci przy ul. Chopina, ul. Poniatowskiego i ul. Wodnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości