Kadencja 2014-2018

(682) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie udostępnienia dokumentów dotyczących sprawy zapłaty podwykonawcy robót na budynku klubu sportowego w Mosinie, przy ul. M. Konopnickiej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości