Kadencja 2014-2018

(680) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie przystąpienia do opracowania koncepcji rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Osiedla nr 6 "Za Moreną" w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości