Kadencja 2014-2018

(679) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie organizacji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości