Kadencja 2014-2018

(678) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie organizacji programu płatnych staży studenckich w Urzędzie Miejskim w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości