Kadencja 2014-2018

(677) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie przejęcia linii kolejowej do Osowej Góry.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości