Kadencja 2014-2018

(676) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie remontu chodnika prowadzącego do Przedszkola nr 2 oraz chodnika wzdłuż ul. Kołłątaja.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości