Kadencja 2014-2018

(675) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie przeznaczenia dwóch gminnych działek w rejonie ul. Strzeleckiej na parking.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości