Kadencja 2014-2018

(674) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie opracowania tablic informujących o przeprowadzanej inwestycji.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości