Kadencja 2014-2018

(673) Wniosek radnego Czesława Tomczaka w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Słowackiego w Mosinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości