Kadencja 2014-2018

(671) Wniosek radnego Zbigniewa Grygiera w sprawie udzielenia informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na ul. Sikorskiego w Rogalinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości