Kadencja 2014-2018

(669) Zapytanie radnej Jolanty Szymczak w sprawie świetlic wiejskich z terenu gminy Mosina.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości