Kadencja 2014-2018

(668) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie oczyszczenia studzienki kanalizacyjnej obok przejścia dla pieszych na ul. Piotra Mocka.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości