Kadencja 2014-2018

(667) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie ustawienia w Rogalinie 5 koszy na psie odchody.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości