Kadencja 2014-2018

(666) Interpelacja radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej rejestru umów zawartych przez Gminę Mosina.

Interpelacja i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości