Kadencja 2014-2018

(664) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie wycięcia drzewa przy ul. Jarzynowej oraz wyrównania ulic w Dymaczewie Starym i Krosinku.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Trzecia udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości