Kadencja 2014-2018

(663) Wniosek radnego Waldemara Wiązka w sprawie przycięcia drzew w ciągu ul. Czwartaków, oczyszczenia ul. Śremskiej, dosadzenia drzew w ul. Jasnej i Lipowej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf
Lista wiadomości