Kadencja 2014-2018

(662) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie umożliwienia przeprowadzenia wymiany rzeczy używanych na targowisku miejskim w trzecią niedzielę miesiąca.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości