Kadencja 2014-2018

(661) Wniosek radnej Małgorzaty Kaptur w sprawie zamontowania na ul. Torowej koszy na śmieci i uporządkowania terenu przyległego.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf
Druga udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości