Kadencja 2014-2018

(660) Wniosek radnej Jolanty Szymczak w sprawie zamontowania kosza na śmieci na ul. Czarnokurz; wyrównania dróg gruntowych oraz oczyszczenia z piasku utwardzonych dróg na Osiedlu Czarnokurz.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości