Kadencja 2014-2018

(659) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie odtworzenia alei drzew na ul. Podleśnej oraz ul. Poznańskiej w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości