Kadencja 2014-2018

(658) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie wykonania ścinki pobocza ul. Podleśnej w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości