Kadencja 2014-2018

(657) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie wycięcia krzewów na poboczu ul. Podleśnej oraz podcięcia gałęzi wyrastających z boiska na ul. Szkolną w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości