Kadencja 2014-2018

(656) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie usunięcia suchych konarów na tzw. alei lipowej w Bolesławcu.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości