Kadencja 2014-2018

(655) Wniosek radnego Łukasza Kasprowicza w sprawie profilowania oraz uzupełnienia tłuczniem dróg w Dymaczewie Nowym.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf


Lista wiadomości