Kadencja 2014-2018

(654) Wniosek radnego Dominika Michalaka w sprawie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 1 oraz wykazu mieszkań pozostających w zasobach Gminy Mosina.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości