Kadencja 2014-2018

(650) Zapytanie radnego Dominika Michalaka w sprawie działek oddanych w użytkowanie wieczyste.

Zapytanie i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości