Kadencja 2014-2018

(649) Wniosek radnej Marii Witkowskiej w sprawie remontu przystanku autobusowego w Rogalinie.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości