Kadencja 2014-2018

(648) Wniosek radnego Zdzisława Gierka w sprawie naprawy włazu studni kanalizacyjnej przy budynku wielofunkcyjnym w Pecnej.

Wniosek i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
Udzielona odpowiedź.pdf

Lista wiadomości